Bouwbeschrijving, schema’s, en uitleg zijn via onderstaande link te vinden.

-> LINK <-