Winter project E-smoq sniffer

Het project “E-smoq sniffer gaat ongeveer € 15,00 per bouwpakket kosten. Er zijn reeds 14 deelnemers die meedoen. Daarmee zijn er nu reeds voldoende deelnemers om het bouwproject voor de komende winter op te starten. Er mogen zich best nog meer deelnemers aanmelden en Fokke zal de intekenlijst ook volgende maand meenemen. Aanmelden via een e-mail naar het secretariaat mag natuurlijk ook. De aanmeldingstermijn voor dit bouwproject sluit op 31 maar 2024.

Contactformulier:

    Ik wil graag meedoen aan het project RF Storingzoeker

    Vossenjacht project 

    Het vossenjacht ontvanger bouwproject is in principe gereed maar moet door Rob, PE1CHY nog even kritisch naar gekeken worden om eventuele fouten eruit te halen. Rob en Jan melden dat het project, zo mogelijk nog voor de komende winter van start kan gaan.