Workshop KiCad

Presentatie oscillscoop

Huldiging PA7SL en PE1MSW