Een barbecue? Jazeker!

Presentatie vossenjachtontvanger.

Op de clubavond van 10 juni 2024 zal Jan Veenink, PA3JV, de door hem ontwikkelde vossenjachtontvanger presenteren. Deze ontvanger zal binnenkort als zelfbouwproject van de afdeling A24 uitgerold worden. Jan zal aan de hand van PowerPoint beelden e.e.a. uitleggen. Kortom, kom gezellig naar de komende clubavond.

Voorjaarsconvocatie A24 Doetinchem

Aan de leden van de VERON, Afd. Doetinchem.

Beste mensen,

Hierbij ontvangen jullie de eerste convocatie van 2024 waarin ik jullie “bijpraat” over allerlei zaken die binnen onze afdeling lopen of nog aanstaande zijn. 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen meld ik jullie hierbij dat er in de afgelopen week contact is geweest met de eigenaar van de camping in Zelhem.
Die heeft mij gezegd dat het niet langer mogelijk is om op zijn camping ons Pinksterkamp te houden.
Hij gaf als reden aan dat hij sinds zijn pensionering, volledig afhankelijk is van de opbrengsten van de camping. Hij heeft zich daarom nu gericht op groepen die de gehele camping gebruiken met alle daarbij behorende faciliteiten. Het delen van de camping, keuken en kantine past daar niet meer bij. Bovendien, zo zegt hij, heeft dit gezamenlijk gebruik in het verleden “wrijving” opgeleverd tussen de groepen en dat wil hij niet meer.
Op mijn vraag om het dit jaar, zeker gezien de nog maar korte tijdspanne tot Pinksteren, toch nog één keer toe te staan om de camping samen met de andere groep te delen, heeft hij gebeld met de andere huurders van het terrein.
Hij belde mij terug met de mededeling dat de andere groep (met veel legertenten en veel historische legervoertuigen) de gehele camping wilden gebruiken en er dus geen ruimte voor ons groepje.
Ik geef niet zo snel op want ik vroeg hem of er dan het weekend na Pinksteren ruimte is voor onze groep.
Het antwoord daarop was; Dan komt de motorclub…
Natuurlijk is het wel mogelijk om als groep te komen kamperen maar dan zullen ook wij de gehele camping moeten reserveren en dat kunnen wij, zeker gezien het steeds kleiner wordende groepje kampeerders, niet betalen.
Dat betekent dat wij in 2024 ons Pinksterkampweekend moeten laten vervallen.

Gisteravond (woensdag 28 februari) hadden wij onze bestuursvergadering en hebben we o.a. gesproken over de toekomst van de kampeertraditie. Zomaar opgeven willen we het niet maar dan zullen we eerst op zoek moeten naar een andere (kleinschalige) camping waar we onze kampeerspullen neer mogen zetten maar vooral ook onze antennes kwijt kunnen. Bij die zoektocht hebben jullie hulp nodig.
Kijk eens rond in jullie woonomgeving of er ergens een plek te vinden is en zo ja, ga er dan eens informeren of er iets te regelen valt. Wij horen het graag.

Een bericht van de repeatercommissie.
Zoals velen van jullie wel hebben gehoord dreigen er financiële problemen te ontstaan om de repeaters in de lucht te houden. De machtigings- en verzekeringskosten voor repeaters zijn fors gestegen. De amateurverenigingen hebben jaren geleden al aangegeven geen bemoeienis te willen met de diverse repeaters in den lande. De reden daarvoor is de bijbehorende wettelijke aansprakelijkheid.
Dat betekent dat de beheerders van die repeaters zelf aansprakelijk zijn en dat heeft al geleid tot uitschakeling van onbemande stations. Ook de financiering moeten zij dus zelf regelen. Enige vorm van sponsoring wordt nog wel gedoogd door het HB en onze afdeling doet dit dus door € 2,00/lid/jaar te doneren aan de repeatercommissie. De ontbrekende financiën zullen dus de beheerders zelf moeten regelen. En dat is lastig. Tijdens onze jaarvergadering is een eerder idee nieuw leven ingeblazen om het probleem op te lossen en die is als volgt:
Tijdens iedere clubavond staat er op de bar een collectebus waarin gebruikers kunnen doneren. Het hoeven helemaal geen grote bedragen te zijn. Al gooi je er per avond wat wisselgeld in dan helpt dat enorm en kan de repeatercommissie onze repeaters “ON AIR” houden. Help jij ook mee?

Winterprogramma 2024-2025.
Het vossenjacht project is al vergevorderd en zeer binnenkort zullen de eerste bouwsetjes worden uitgedeeld. Ikzelf ben inmiddels gestart met het opzetten van het bouwproject ”RF Storingzoeker” voor de komende winter. Dit project heeft eerder in Elektuur gestaan en is daar bekent als Tapir sniffer en is bij Elektuur nog steeds leverbaar. Hun project bestaat echter helemaal uit zeer kleine SMD onderdelen en dat is voor de meesten van ons nog te moeilijk solderen. Mijn project wordt echter helemaal opgezet met de “ouderwetse” onderdelen maar doet niet onder voor het Elektuur bouwwerkje. Echter die van ons is de ruim de helft goedkoper (± € 15,00). Inmiddels staan er al 14 deelnemers op de lijst maar aanmelden kan nog tot eind maart. Geef je dus snel op via het onderstaande contactformulier.

De clubavond van oktober zal in het teken staan van “Feld Hell”. Henk, PA3BQS zal die avond een lezing geven over deze interessante mode van communiceren.

In november is er weer onze jaarlijkse verkoopavond.

De clubavond in december zal gevuld worden met een lezing over de diverse wijzen van (contest)logging. Erik, PA2ER zal deze lezing voor zijn rekening nemen.

Verzendwijze van convocaties e.d..
Jullie hebben er al op diverse manieren kennis mee gemaakt. Veel bedrijven en instanties zijn volledig overgestapt op digitale verzending van hun informatie en communicatie. Dat scheelt veel in de kosten, tijd  en moeite die de verzending met zich mee brengt. Bovendien is dat duurzamer.
Het afdelingsbestuur heeft besloten om ook over te stappen naar deze manier van verspreiding van informatie aan onze leden. Voor onze leden van wie hun e-mailadres bij het secretariaat bekend is en die toestemming hebben verleend om dit mailadres te gebruiken voor onze communicatie, veranderd er helemaal niets.
Voor de leden waarvan (nog) geen mailadres bij ons bekend is wel want die ontvangen deze convo voor het laatst per post.
Heb je deze convo dus per post ontvangen dan is het dus de laatste keer dat je post van ons hebt gekregen. Wil je toch onze informatie blijven ontvangen dan is het dus noodzakelijk dat je een e-mailadres aan ons doorgeeft en tegelijk met het doorgeven erbij vermeld dat je toestemming geeft om dat mailadres te gebruiken voor info betreffende de afdeling.
Wil je geen e-mailadres doorgeven of je hebt er geen, dan staan onze convo’s ook op onze internetsite http://a24.veron.nl. Check de site dan regelmatig of er wellicht nieuws is.

Tot zover deze voorjaars convo.
Wij hopen dat 2024 weer een goed jaar wordt en graag tot ziens op van de clubavonden.

 


Met vriendelijke groet,

Fokke Mooij, PA3BUX
Secretaris A24

Pacc Contest 2024 komt er weer aan!

Op 10 en 11 februari, wordt weer de PACC contest gehouden. Op de steenfabriek in Pannerden, is weer de mogelijkheid, mee te doen, of te kijken hoe dat gaat.

Lezing Vossenjagen succes.

Jaarvergadering 2024

Eindejaarsconvocatie 2023