Aan de leden van de VERON, Afd. Doetinchem.

Beste mensen,

Het jaar 2023 is alweer bijna voorbij. Het einde van een verenigingsjaar wordt, zoals elk jaar, begeleid door een berichtje van de secretaris. Hierin worden zaken, die zich het afgelopen jaar hebben afgespeeld, nog eens kort aan jullie voorgelegd. Maar eerst een vooruitblik op onze nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2024.

Op maandag 8 januari 2024 houden we onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Wij hopen jullie in grote getale te mogen begroeten om onder het genot van wat passende versnaperingen, elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen. Je eventuele een levenspartner is deze avond ook van harte welkom. Deze bijeenkomst wordt, zoals altijd, gehouden in ons clublokaal, de kantine van postduivenvereniging “De Bode” op het sportpark Bezelhorst, Bezelhorstweg 87 in Doetinchem.
Wat er in 2023 de revue passeerde. Ik kan dat alles, in dit gedeelte van de convo, allemaal gaan opsommen maar daar zie ik het nut niet van in. Ik heb al deze gebeurtenissen namelijk al moeten opschrijven in het “Jaarverslag van de secretaris”. Dit verslag wordt na de goedkeuring tijdens onze jaarvergadering in februari, opgestuurd naar het Veron hoofdbestuur. Jullie vinden dit jaarverslag, evenals de agenda voor de jaarvergadering en de notulen van de vorige jaarvergadering, als bijlagen bij deze convocatie. Lees het maar alvast door.

PACC 2024. In het weekend van 10 en 11 februari 2024 gaan wij weer meedoen aan de jaarlijkse PACC. Dit gaan we, net als in voorgaande jaren weer doen vanuit de steenfabriek “Wienerberger Kijfwaard west”, Kijfwaard 10, 6911KE Pannerden. Heb je zin om eens aan dit evenement mee doen, geef dat dan even door aan Ben Brussen, PA3GXT. Hij plant je graag in bij de crew. Ook als je nog geen idee hebt wat contesten inhoud, dan helpt Ben, of de andere operators, je graag op weg. Alleen langskomen om eens te kijken? Dat mag natuurlijk ook. Je bent van harte welkom.

Winterproject 2023-2024. Jan Veenink, PA3JV is al een heel eind gevorderd met het afdelingsbouwproject, de 80 meter vossenjachtontvanger. Ik kan in deze convo nog geen startdatum noemen voor dit project. Daar zal Jan binnenkort zelf mee komen. Zodra ook ik daar meer over weet zal ik jullie (via een e-mail) op de hoogte brengen. Winterproject 2024-2025. Tijdens onze laatste bestuursvergadering in december, hebben we gesproken over wat te doen in de winter van 2024-2025. Tijdens de lezing over het vossenjagen, gegeven door Dick, PA0DFN, werd door hem (terloops) een eenvoudig schema getoond van een storing zoeker. Het getoonde schema heeft grote gelijkenis met het ontwerp dat
A24.VERON.NL

lange tijd geleden in Elektuur werd beschreven (de Tapir e-smog sniffer) Wij denken, dat in deze tijd van steeds meer “vervuilende” elektronische apparaten, het wel handig zou zijn om zo’n “snuffelaar” in huis te hebben. De snuffelaar van Elektuur is nog steeds bij hun te koop echter, dat ontwerp bevat uitsluitend SMD onderdelen en het solderen daarvan is niet voor iedereen weg gelegd. Ik ga proberen, aan de hand van het schema, iets dergelijks te maken maar dan met “gewone” onderdelen, zodat het eenvoudiger na te bouwen is door onze leden. Dat zal vast wel lukken maar we willen heel graag van jullie horen of er belangstelling is voor een dergelijk bouwproject. Tijdens de jaarvergadering zullen we dit aan jullie uitvragen. Denk er alvast maar eens over na.

Bericht van onze QSL manager Erik, PA2ER.

Ik mocht dit jaar het stokje overnemen van Maikel Sessink (PE1MSW), wat betreft de taak als QSL manager voor de regio 24. Elke maand valt er bij mij een pakketje in de bus met daarin een stapel QSL kaarten. Deze worden door mij gesorteerd op call en in, het van Maikel overgenomen kistje, gedaan. Aangezien ik ook het website beheer van
https://www.pi4dtc.nl ( nu https://a24.veron.nl ) op mij heb genomen, kan ik daarop het aantal aanwezige QSL kaarten voor onze leden posten. Dit is te vinden via de link; https://a24.veron.nl/ingekomen-qsl-kaarten. Dus je kunt altijd zien of er QSL kaarten voor je aanwezig zijn en mocht dat zo zijn, deze in ontvangst nemen op de clubavonden. De uitgaande QSL kaarten worden door mijzelf regelmatig naar het DQB in Arnhem gebracht. Rest mij nog iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2024 toe te wensen.
Erik Rothuis (PA2ER), QSL Manager regio 24.

Tot zover deze “Eindejaarsconvo”. Namens het voltallige bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en een voorspoedig 2024 toe.
Met vriendelijke groet,

Fokke Mooij, PA3BUX Secretaris afd. A24.

Secretariaat A24
F.E. Mooij, PA3BUX